İstanbul Universitesi Veri Yapıları 2.Odev

Baglı listelerle olusturulmus telefon rehberi 1-Baglı liste kullanılacak 2-Text Dosyalara yapılan struct a kaydetme //Dosya islemi iptal   a-Ad//char[25] b-Soyad//char[25] c-Adres//char[50] d-Telefon //char[11] e-Cıkıs ///eger dosya islemi olsaydı kullanıcı programı calıstırdıgında text teki dosyalar baglı listelere atılacaktı. ——————————- 1-yeni kayıt ekleme 2-kayıt arama//ada gore arama 3-kayıt silme 4-rehberi goruntule ——————————- menu goruntusu