Centos7 Konfigurasyon

Network Servisinin Yeniden Baslatilmasi sudo /etc/init.d/network restart Saat Dilimi Ayari $ date $ ls -l /etc/localtime   # timedatectl list-timezones | grep Istanbul   # timedatectl set-timezone time_zone # date # ls -l /etc/localtime X Forwarding Konfigürasyonu # vi /etc/ssh/sshd_config   Bu satırları yourum satırı olmaktan çıkarın. X11Forwarding yes X11DisplayOffset 10   # systemctl restart