C Stringler(Katarlar)

     C Programlama Diline Giriş     Ders11: Stringler (Katarlar) Giriş Katar bir char tipinde bildirilen karakter dizisidir. Stringler, içeriği harfler, rakamlar, veya bazı semboller olan text bilgilerini tutmak(saklamak) için kullanılır. C dilinde string bildirimi için bir tip deyimi yoktur. Bu yüzden, bir stringe bir dizi gözüyle bakılır. Genel olarak bir string’in bildirimi: