Centos 7 Üzerinde X Forwarding Konfigürasyonu

# vi /etc/ssh/sshd_config   Bu satırları yourum satırı olmaktan çıkarın. X11Forwarding yes X11DisplayOffset 10   # systemctl restart sshd Şimdi artık MobaXTerm ile grafik arayuz programlar çalıştırabilirsiniz. Tabi ben windowstan linux ssh bağlantısı yapıyorum. Eğer linux kullanıyorsanız aşağıdaki komut ile sunucuya bağlanabilir ve grafik arayuzlu program çalıştırdıgınızda kendi bilgisyarınızda gorebilirsiniz. Ama windows kullanıyorsanız dedigim gibi

Su Harici Tüm Erişimlerin Kapatılması

Kullanıcıya su harici, diğer tüm erişimleri kapatmak için. usermod -e 1 -L user Ama grup uzerinden bu işlemi yapmanız daha iyi olabilir. Ve su harici erişimi olmamasını istediginiz kullanıcıları bu gruba eklersiniz. Tek tek kullanıcılar için yukardaki işlemi yapmamış olursunuz. Tabi linux konularında çok yeniyim. Eğer mümkün ise dedigim gibi grup ile yonetim best practice

Centos 7 Üzerinde Jdk8 Kurulumu

For 64Bit # cd /opt/ # wget –no-cookies –no-check-certificate –header “Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie” “http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u101-b13/jdk-8u101-linux-x64.tar.gz” # tar xzf jdk-8u101-linux-x64.tar.gz For 32Bit # cd /opt/ # wget –no-cookies –no-check-certificate –header “Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie” “http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u101-b13/jdk-8u101-linux-i586.tar.gz” # tar xzf jdk-8u101-linux-i586.tar.gz # cd /opt/jdk1.8.0_101/ # alternatives –install /usr/bin/java java /opt/jdk1.8.0_101/bin/java 2 # alternatives –config java check installation root@tecadmin ~# java