SVN Hatirlatmalar

Find the deleted file history

svn log -v | grep -B50 YourDeletedFileName

Remove file from svn but keep it locally

svn delete --keep-local path/to/file.example

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir