Centos 7 Üzerinde Mysql Kurulumu

wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm sudo rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm yum update sudo yum install mysql-server sudo systemctl start mysqld sudo mysql_secure_installation mysql -u root -p UTF8 Ayarı vi /etc/my.conf Aşağıdaki satırları ekleyin. #eklenenler character-set-server=utf8 default-collation=utf8_unicode_ci

Centos 7 Üzerinde Jdk8 Kurulumu

For 64Bit # cd /opt/ # wget –no-cookies –no-check-certificate –header “Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie” “http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u101-b13/jdk-8u101-linux-x64.tar.gz” # tar xzf jdk-8u101-linux-x64.tar.gz For 32Bit # cd /opt/ # wget –no-cookies –no-check-certificate –header “Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie” “http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u101-b13/jdk-8u101-linux-i586.tar.gz” # tar xzf jdk-8u101-linux-i586.tar.gz # cd /opt/jdk1.8.0_101/ # alternatives –install /usr/bin/java java /opt/jdk1.8.0_101/bin/java 2 # alternatives –config java check installation root@tecadmin ~# java

Centos 7 Üzerinde MongoDB Kurulumu

Yum repo da mongodb mevcut olmadığı icin repoya eklememiz gerekiyor. Yeni bir repo yaratalım mongodb adında.   vim /etc/yum.repos.d/mongodb.repo   Eger sisteminiz 64 bit ise aşagıdaki gibi dosyamızı duzenleyeylim.   [mongodb] name=MongoDB Repository baseurl=http://downloads-distro.mongodb.org/repo/redhat/os/x86_64/ gpgcheck=0 enabled=1   Eger 32 bit ise   [mongodb] name=MongoDB Repository baseurl=http://downloads-distro.mongodb.org/repo/redhat/os/i686/ gpgcheck=0 enabled=1   Tum paketlerin guncelleme islemlerini yapalım oncelikle.

Git Hatırlatmalar

Sıfırdan Local Repository Oluşturmak Oluşturmak istedigimiz projenin klasorune giriyoruz. git init git add . git commit -m “initial commit” Eger remote repositoriye local repositoriyi göndermek istersek remote repositoriyinin adresini belirtmemiz gerekiyor. git remote add origin https://github.com/user/repo.git git push origin master Remote Repository Bilgisini Ögrenmek git remote -v git remote show origin Yanlış Dosyayı Git Add ile Ekledigimizi

Yeni Mezunlar İçin Yurtdışında Staj İmkanları

Merhaba arkadaşlar, 1 yıllık staj için Almanyaya gelmiş bulunmaktayım. Bu yazımda aklınızdaki soruları birazda olsa gidermeye çalışacağım. Biraz kendimden bahsetmek gerekirse; İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2015 mezunuyum. Mezun olduktan sonra bir tane yazılım firmasında çalışmaya başladım. Ve 1 yıl Türkiye’de profesyonel olarak çalıştım. Tabi bu süreç içerisinde sürekli yurtdışına gitmek ve orada çalışmak istedim. Zamanımın

Ucuza Yolculuk

Merhaba arkadaşlar. Malum Almanya’ya staj için gideceğim eylülde. Daha önceki yurtdışı tecrübelerime dayanarak çok faydalı bir yıl olacak benim için. Belki bu bir yıldan sonra amerikaya belki kuzey ulkelere belki de Almanyaya yerleşirim. Bakalım staj boyunca neler yapacağım kendimi ispatlayabilecek miyim hep birlikte göreceğiz. Stajım boyunca yazmaya çalışacağım. Gitmeden önce seyehat ile ilgili herşeyi araştırıyorum.

Erasmus Soru Cevap

Bu yazıyı bana gelen sorulara karşı yazdığım cevapları toparlayarak oluşturdum. Özetle  2014 bahar donemi 5 ay kadar Talinde erasmus yaptım. 2013 yaz döneminde 3 ay Almanyada erasmus staj yaptım. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisiydim. Tabi güzel günlerdi. Talin Üniversitesine ve Chemnitz Teknoloji Üniversitesinde bulundum .