c math.h kutuphanesinin fonksiyonları

Tablo 5.1: math.h kütüphanesinde tanımlı bazı fonksiyonlar Fonksiyon Bildirimi Açıklama Örnek Sonuç int abs(int x); x tamsayısının mutlak değerini hesaplar abs(-4) 4 double fabs(double x); x gerçel sayısının mutlak değerini hesaplar fabs(-4.0) 4.000000 int floor(double x); x’e (x’den büyük olmayan) en yakın tamsayıyı gönderir abs(-0.5) -1 int ceil(double x); x’e (x’den küçük olmayan) en yakın tamsayıyı

C de faktoriyel hesabı

faktoriyel hesabi #include <conio.h> #include <stdio.h>  int faktoriyel(int n) main() {       int m;    printf(“bır sayı girin”);    scanf(“%d”,&m);   printf(“sayının faktoriyeli=%d”,faktoriyel(m));   getch(); } int faktoriyel(int n) {    int i,f;    f=1;   for(i=1;i<=n;i++)   f=f*i;   return f; }

2 Boyutlu Diziler

dizi konusunda 2 boyutlu dizileri ornegimizde gorecez. ilk olarak diziye kullanicidan deger girilmesi isteniyor sonra bu degerler diziye aktarilyor son olarak dizilerin indexleriyle birlikte dizinin icindeki sayilar ekrana yazdirilyor #include <stdio.h> #include <conio.h> void main() { int ikiBoyutDizi[3][3]; int x,y; for(x=0; x<=2; x++) { for(y=0; y<=2; y++) { ikiBoyutDizi[x][y] = (x+y); } } for(x=0; x<=2;