Centos7 Konfigurasyon

Network Servisinin Yeniden Baslatilmasi sudo /etc/init.d/network restart Saat Dilimi Ayari $ date $ ls -l /etc/localtime   # timedatectl list-timezones | grep Istanbul   # timedatectl set-timezone time_zone # date # ls -l /etc/localtime X Forwarding Konfigürasyonu # vi /etc/ssh/sshd_config   Bu satırları yourum satırı olmaktan çıkarın. X11Forwarding yes X11DisplayOffset 10   # systemctl restart

Centos7 Uzerinde Kurulumlar

GIT sudo yum install git git –version MYSQL wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm sudo rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm yum update sudo yum install mysql-server sudo systemctl start mysqld sudo mysql_secure_installation mysql -u root -p UTF8 Ayarı vi /etc/my.conf Aşağıdaki satırları ekleyin. #eklenenler character-set-server=utf8 default-collation=utf8_unicode_ci Jdk8 For 64Bit # cd /opt/ # wget –no-cookies –no-check-certificate –header “Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie” “http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u101-b13/jdk-8u101-linux-x64.tar.gz”

Ubuntu 12.04 Uzerinde Ek Programa Gerek Duymadan Mac Degistirme

Win8 de mac adresi degistirmek icin baya ugrastım , bir kac program var gercekten degistiriyo ama her girdigin mac adresini kayıt edemiyor.Sadece random butonuna bastıgın zamanki sana programın onerdigi mac adresiyle degistirme yapılıyor.Bu yuzden mac adresi degistirecekseniz ve bilgisayarınızda da win8 varsa hiç ugrasmayın zaman kaybetmeyin bir tane harddiske ubuntu yu kurun ve ubuntu terminalde

Ubuntu Uzerinde Wifi Mac Adresi Değistirme

Oncelikle Macchanger-gtk programını indirmemiz gerekiyo. indirdikten sonra sudo apt-get  update sudo apt-get install macchanger-gtk //bu komutlardan sonra macchanger kurulmus oldu simdi macchanger ı calsıtıralım Alt+F2 tus kombinasyonuyla application a gidiyoruz ve buraya macchanger-gtk yazıp gelen applicationu calıstırıyoruz.Mac adresi degistirmek icin oncelikle degistireceginiz kartın network manager ını kapatmanız gerekiyor.Bunu su komutla gerceklestirebiliriz sudo ifconfig wlan0 down