Centos7 Konfigurasyon

Network Servisinin Yeniden Baslatilmasi sudo /etc/init.d/network restart Saat Dilimi Ayari $ date $ ls -l /etc/localtime   # timedatectl list-timezones | grep Istanbul   # timedatectl set-timezone time_zone # date # ls -l /etc/localtime X Forwarding Konfigürasyonu # vi /etc/ssh/sshd_config   Bu satırları yourum satırı olmaktan çıkarın. X11Forwarding yes X11DisplayOffset 10   # systemctl restart

Centos7 Uzerinde Kurulumlar

GIT sudo yum install git git –version MYSQL wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm sudo rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm yum update sudo yum install mysql-server sudo systemctl start mysqld sudo mysql_secure_installation mysql -u root -p UTF8 Ayarı vi /etc/my.conf Aşağıdaki satırları ekleyin. #eklenenler character-set-server=utf8 default-collation=utf8_unicode_ci Jdk8 For 64Bit # cd /opt/ # wget –no-cookies –no-check-certificate –header “Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie” “http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u101-b13/jdk-8u101-linux-x64.tar.gz”

VirtualBox AndroidOS ADB Bağlantısı

Merhaba arkadaşlar bu yazımda android uygulama geliştirirken uygulamamızı denememize olanak sağlaması açısından virtualbox üzerine daha önceden kurmuş olduğumuz androidOS a nasıl bağlanıp uygulamamızı çalıştıracağımızı anlatacağım. Şunuda belirteyim, bilgisayarımda windows10 kullanıyorum. Öncelikle VirtualBox üzerinde androidOS un kurulumu için şuradaki linkteki adımları takip edebilirsiniz: http://www.howtogeek.com/164570/how-to-install-android-in-virtualbox/ Şu linkten ISO dosyasına ulaşabilirsiniz: http://www.android-x86.org/download Şimdi yapmamız gereken virtualBox üzerinde port

Ethernet Kablosu İle Doğrudan Raspi Bağlantısı

Merhaba arkadaşlar, Sadece ethernet kablosu ile raspinize bağlantı sağlayabilir ve kullanabilirsiniz. Yani harici monitör klavye mause gerekmeden raspi ye erişebiliyorsunuz. Yapmanız gereken SD karta raspbian kurulumu yaptıktan sonra cmdline.txt dosyasını açıp dosyanın en sonuna aşağıdaki ifadeyi ekleyin. ip=192.168.2.16 Artık raspi başladığı anda bu ip ye sahip olacak. Şimdi ethernet kablosu ile raspi ve bilgisayarı birbirine

Windows10 Redis Kurulumu

Aşağıdaki linkte release versiyonları mevcut. Buradan çalıştırılabilir halini indirip kurulumu yapabilirsiniz. https://github.com/MSOpenTech/redis/releases   C:\Program Files\Redis klasörüne kurulum gerçekleşiyor. Daha sonra bu yolu path e eklememiz gerekiyor. Ekledikten sonra aşağıdaki komut ile redisi ayağa kaldırabiliriz. redis-server Aşagıdaki komut ile redis command line interface uygulamasına bağlanabiliriz. redis-cli Test yapmak icin aşagıdaki komutları çalıştırabilirsiniz. set name onur get

SonarQube Kendi Pluginimizi Oluşturalım 1

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda size sonarqube icin plugin nasıl geliştirileceğinden bahsedeceğim. 1 ay öncesine kadar SonarQube konusunda hiç tecrübem yoktu ve sadece ismini ve ne iş yaptığını biliyordum. Son 1 aydır SQ plugin geliştirmeye çalışıyorum. Bu arada SonarQube için SQ kısaltmasını kullanacağım.

Git Hatırlatmalar

Sıfırdan Local Repository Oluşturmak Oluşturmak istedigimiz projenin klasorune giriyoruz. git init git add . git commit -m “initial commit” Eger remote repositoriye local repositoriyi göndermek istersek remote repositoriyinin adresini belirtmemiz gerekiyor. git remote add origin https://github.com/user/repo.git git push origin master Remote Repository Bilgisini Ögrenmek git remote -v git remote show origin Yanlış Dosyayı Git Add ile Ekledigimizi